Evening Shadows

Evening Shadows

Category:
Relased: January 11, 2019 7.2 1 h 42 min 1080P

Directed by Sridhar Rangayan.

Written by Sridhar Rangayan.

Cast Mona Ambegaonkar(Vasudha). Anant Mahadevan(Damodar). Devansh Doshi(Kartik). Arpit Chaudhary(Aman). Yamini Singh(Sarita). Abhay Kulkarni(Ramesh). Veena Nair(Latha). Disha Thakur(Neela). Kala Ramanathan(Granny). Sushant Divgikar(Sushant). Faredoon Dodo Bhujwala(Shehzad) . Veenah Naair(Latha). Aksh Shah(Childhood of kartik)

Language Hindi.

Producers Mohammed Shaik Hussain Ali. Animesh Bahadur. Neeraj Churi. Anshuman Das. Aruna Desai. Saagar Gupta. Mohamed Khaki. Karim Ladak. Sridhar Rangayan. Maulik Thakkar. Roy Vinci Wadia.

Production Solaris Pictures.