Kantara

Kantara

Category:
Relased: September 30, 2022 1h 45min 1080p

Directed By Rishab Shetty

Written By Rishab Shetty

Stars Rishab Shetty. Achyuth Kumar. Pramod Shetty. Sapthami Gowda. Suchan Shetty (Forest Guard Ravi). Deepak Rai Panaje. Ragu Pandeshwar (Prakash Thuminad ).

Language Kannada

Producer Vijay Kiragandur

Production Hombale Films