The Sound of Magic

The Sound of Magic

7.6 1h 10 min/Ep 1080p

Directed by Sung-Yoon Kim.

Written by Ha Il-Kwon.

Cast Harrison Xu (Young Na Il-Deung). Lisa Yamada (Ah-Yi). Hwang In-Youp (Na Il-deung). Ivan Mok (Additional Voices). Michael Shen (Jin-Man). Choi Sung-eun (Yoon Ah-yi). Chase Yi (Male Detective 3). Kim Bo-Yoon (Kim So-Hee). Patrick Zhang (Na Il-deung). Victoria Grace (Additional Voices). Ji Hye-Won (Baek Ha-N). Nicole Fong (Ji-Soo). Yoo Jae-myung (Il Deung’s father). Nam Da-reum (Ri-Eul (young)). Hong Seo-hui (Min Ji-soo). Jean Kim (Pedestrian)

Language Korean.

Production JTBC Studios. Zium Content.

No. of Seasons 1

No. of Episodes 6

Status Finished (4)