Dhara 302

Dhara 302

Category:
Relased: February 19, 2016 4.6 2 h 28 min 1080P

Directed by Jitendra Singh Naruka.

Written by Jitendra Singh Naruka.

Cast .Muntazir Ahmad. Shahnawaz Baqal(Veer Singh (as Rufy Khan)). Dipti Dhotre(Kalpana). Dipti(Kalpana). Pradeep Kabra(Karim). Gulshan Pandey(Balram). Vicky Pandit(Anurag Bana). Gagan Pradeep(Chandar Bhanu Singh). Prasad Saraswat(Karan). Rohit Tada(Jogi Thakur). Pramod Veshanv(Giriraj)

Language Hindi.

Producers Ishwar Singh. Bhawani Shankar Yogi.

Production Sakshi Films.