Love Shagun

Love Shagun

Category:
Relased: February 26, 2016 4.7 2 h 1080P

Directed by Saandesh Nayak.

Written by Vivek k Rawat.

Cast Anuj Sachdev(J D (as Anuj Sachdeva)). Nidhi Subbaiah(Tia). Manit Joura(Sandy). Simpy Singh(Moon). Shamin Mannan(Shama). Vikram Kochhar(Deepak). Taran Bajaj(Sumit). Jameel Khan(Boss). Jaswinder Kaur(Vibha). Rajat Ganguly(Tia’s grandfather). Swastika Chakraborty(Tia’s mom). Anurag Sharma(JD’s brother). Saandesh Nayak(Astrologer (as Saandesh Nayak)). Ravi Khemu(Divorce lawyer). Neha Chawla(Amanda). Deepu Das(M.P.). Isha Singh(Sarita). Sachin Deshpande(Tia’s brother Bado (as Sachin Despandey)). Anoop Gautam(Tia’s brother Majo). Rahul Prasanna(Tia’s brother Chhoto). Manoj Sharma(Baba (Book)). Tino Mung(Tinu). Ishaq Khan(Dancer). Sujal Panday(Dancer). Tom Pathakh(Dancer). Jay Babriaa(Dancer). Ritesh(Dancer). Swapnil(Dancer). Nikita Gouvia(Dancer). Alise Lbiz(Dancer). Laura Turnball(Dancer). Adrian(Dancer). Wasim Qureshi(Dancer). Gulzar Qureshi(Dancer). Mahesh Sharma(Dancer). Firdos(Dancer). Omkar(Dancer). Pooja Shah(Dancer). Sonali Kamat(Dancer). Trupti Rane(Dancer (as Trupit Rane)). Varsha Kapkar(Dancer). Renuka(Dancer). Agnes Sonkar(Dancer). Rujata(Dancer). Vandana Kushwa(Dancer) . Raaf Chaudhary(Bhaiya g). Preeti Kochar(Jd’s mom). Sahil Mishra(Politician)

Language Hindi.

Producers Ashish Gupta. Karan Kasle. Isha s Nayak. Abhishek Sharma.

Production Saanvi Nayak Films. Saanvi Pictures.